HledatMapa stránek
Na serveru občanské iniciativy NeRWY je registrováno: 118 uživatelů.
Uživatel:
Heslo:
Úvodní stránka Úvod  
Aktuality Aktuality  
Přehled tisku Přehled tisku  

Stanovisko MŽP 2009 Stanovisko MŽP 2009  
Posudek EIA 2009 Posudek EIA 2009  
Připomínky k posudku Připomínky k posudku  

Dokumentace EIA 2009 Dokumentace EIA 2009  
Připomínky  EIA 2009 Připomínky EIA 2009  
Vzory podání EIA 2009 Vzory podání EIA 2009  
Vyjádření EIA 2009 Vyjádření EIA 2009  

Dokumentace EIA 2007 Dokumentace EIA 2007  
Připomínky  EIA 2007 Připomínky EIA 2007  
Vzory podání EIA 2007 Vzory podání EIA 2007  
Vyjádření EIA 2007 Vyjádření EIA 2007  

Další dokumenty Další dokumenty  
Propagace  Propagace   
Diskusní fórum Fórum  
Kontakt Kontakt  
Registrace Registrace  

Dokumentace vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha ruzyne" na životní prostředí (EIA) 2007
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 6.4 zákona č.100101 Sb. v platném znění 5 201 kB
eia_rwy_07/dokumentace_text/rwy06r-24l_dok_eia_12_12_07.pdfSEZNAM PŘíLOH: 25 kB
eia_rwy_07/dokumentace_text/eia-seznam_priloh.pdfPŘíLOHY č.1- 5:
1) Vyjádření příslušných stavebních úřadů o souladu stavby s územním plánem, vyjádření k NATURA 2000:
Mú Hostivice 1 566 kB
eia_rwy_07/p01/soulad s územním plánem mu hostivice.pdf

MČ Praha 6 186 kB
eia_rwy_07/p01/soulad s územním plánem - praha 6.pdf

NATURA 2000 318 kB
eia_rwy_07/p01/natura.pdf2) Obce dotčené hlukem z leteckého provozu na letišti Praha ruzyne:
- návrh seznamu pro řízeni E.I.A. k záměru výstavby RWY 06R/24L, TECHSON Praha, zpráva T - D - 09107, 2007 420 kB
eia_rwy_07/p02/dotčené obce 10-2007.pdf

- mapa okolí letiště - obce zasažené hlukem 3 724 kB
eia_rwy_07/p02/hluk_novy_3.pdf3) Doklady:
- Letiště Praha, s.p.: Garance generálního ředitele k opatřením ke snížení hluku z provozu letiště Praha - ruzyne po výstavbě paralelní dráhy RWY 06R/24L, zn. KGŘ ! 9621 RSM 16800 2007/IRS/ZPR ze dne 20.11.2007 489 kB
eia_rwy_07/p03/garance generálního ředitele.pdf

- Letiště Praha, s.p.: Vysvětlení rozdílů v uváděných statistikách očekávaného počtu cestujících, zn.:RSM165941200711RSIZPR ze dne 31.10.2007 173 kB
eia_rwy_07/p03/lp,s.p._vysvětlení rozdílů.pdf

- MŽP ČR: Vyjádření k rozsahu vyhodnoceni synergických účinků hluku na veřejné zdraví, č.j.:849261ENV107 143 kB
eia_rwy_07/p03/synergie mžp.pdf4) Situace stavby:
- situace širších vztahů 3 606 kB
eia_rwy_07/p04/3(828x297).pdf

- situace stavby 2 774 kB
eia_rwy_07/p04/zastavovaci_studie(797x445).pdf

- celková situace staveniště, Nikodem a Partner spol. s r.o., 2005 3 933 kB
eia_rwy_07/p04/1(591x1254).pdf

- dotčené plochy zeleně 2 849 kB
eia_rwy_07/p04/letiste ru(810x419.pdf5) Koordinační dokumentace staveb
„Modernizace trati Praha - Kladno II etapa" a „Dráhy RWY 06R/24L letiště Praha - ruzyne", technická zpráva, METROPROJEKT Praha a.s., 2006 878 kB
eia_rwy_07/p05/001_technicka_zprava.pdf

- přehledná situace 1 339 kB
w/eia_rwy_07/p05/002_prehledna_situace.pdfPŘíLOHY č.6 - č.9
6) Dopravní prognóza 2005 letiště Praha - ruzyne, Aktualizace k roku 2013, ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy, 2006
- str. 1 až 23 462 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str1-23.pdf

- str. 24 až 28 2 208 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str24-28.pdf

- str. 29 až 33 2 229 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str29-33.pdf

- str. 34 až 38 2 229 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str34-38.pdf

- str. 39 až 43 2 232 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str39-43.pdf

- str. 37 až 48 2 233 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str44-48.pdf

- str. 49 až 53 2 232 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str49-53.pdf

- str. 54 až 58 2 232 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str54-58.pdf

- str. 59 až 61 3 221 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str59-61.pdf7) Analýzy o odběrech vzorků zemin a půd 1 842 kB
eia_rwy_07/p07/analýzy zemin a půd.pdf8) Protokoly o analýze venkovního ovzduší 65 kB
eia_rwy_07/p08/protokolruzyne.pdf

- letiště 2004 data Kopanina 34 kB
eia_rwy_07/p08/letiste 2004 data kopanina.pdf

- příloha č. 1 Umístění měřicích míst 69 kB
eia_rwy_07/p08/příloha č_ 1 umístění měřicích míst.pdf

- příloha č. 2 Snímky měřicího místa 77 kB
eia_rwy_07/p08/příloha č_ 2 snímky měřicího místa.pdf

- příloha č. 4 Hodinové koncentrace z analyzátorů Hostivice 31 kB
eia_rwy_07/p08/priloha c. 4 hodinové koncentrace z analyzátorů hostivice.pdf

- příloha č. 5 Grafy k hodinovým koncentracím z analyzátorů 43 kB
eia_rwy_07/p08/priloha c. 5 grafy k hodinovým koncentracím z analyzátorů.pdf

- příloha č_ 6 PAH 25 kB
eia_rwy_07/p08/příloha č_ 6 pah.pdf

- příloha č. 7 VOC 26 kB
eia_rwy_07/p08/priloha c. 7 voc.pdf9) Rozšíření ČOV + ČKV JIH, 3. etapa, letiště Praha - ruzyne, Závěr zjišťovacího řízení ze dne 02. 08. 2007 pod č.j. S - MHMP -06266312007100P 1 VI IEIA1325-21Zá 5 109 kB
eia_rwy_07/p09/pha325__zjistovaci.pdfPŘíLOHA č.10
Rozptylová studie, Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha - ruzyne, ECO-ENVI-CONSULT, 2007
- str. 1 až 64 4 688 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str1-64.pdf

- str. 65 až 85 4 680 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str65-85.pdf

- str. 86 až 105 4 747 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str86-105.pdf

- str. 106 až 125 4 747 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str106-125.pdf

- str. 126 až 145 4 688 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str126-145.pdf

- str. 146 až 165 3 409 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str146-165.pdf

- str. 166 až 185 4 721 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str166-185.pdf

- str. 186 až 205 4 686 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str186-205.pdf

- str. 206 až 212 174 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str206-212.pdfPŘíLOHA č.11
Letiště Praha ruzyne: Akustická studie - hluk ze železniční dopravy, paralelní RWY 06R/24L, EKOLA group, s.r.o., 2007
12111-DEN-Jeneč - železnice 2006 349 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12111-den-jenec-zeleznice 2006.pdf

12112-NOC-Jeneč - železnice 2006 241 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12112-noc-jenec-zeleznice 2006.pdf

12113-DEN-Jeneč - železnice 2013 341 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12113-den-jenec-zeleznice 2013.pdf

12114-NOC-Jeneč - železnice 2013 313 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12114-noc-jenec-zeleznice 2013.pdf

12121-DEN-Hostivice železnice 2006 893 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12121-den-hostivice zel 2006.pdf

12122-NOC-Hostivice železnice 2006 617 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12122-noc-hostivice zel 2006.pdf

12123-DEN-Hostivice železnice 2013 973 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12123-den-hostivice zel 2013.pdf

12124-NOC-Hostivice železnice 2013 814 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12124-noc-hostivice zel 2013.pdf

12131-DEN Na padesátníku - železnice - 2013 105 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12131-den na padesatniku - zeleznice - 2013.pdf

12132-NOC Na padesátníku - železnice - 2013 95 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12132-noc na padesatniku - zeleznice - 2013.pdf12211-LDVN- Jeneč - železnice 2006 65 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12211-ldvn-jenec-zeleznice 2006.pdf

12212-LDVN- Jeneč - železnice 2013 73 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12212-ldvn-jenec-zeleznice 2013.pdf

12221-LDVN- Hostivice železnice 2006 155 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12221-ldvn-hostivice zel 2006.pdf

12222-LDVN- Hostivice železnice 2013 200 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12222-ldvn-hostivice zel 2013.pdf

12231-LDVN- Na padesátníku - železnice - 2013 61 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12231-ldvn-na padesatniku - zeleznice - 2013.pdf07000901-AS Letiště BIS_železnice_Tisk 420 kB
eia_rwy_07/p11/text final/07000901-as letiště bis_železnice_tisk.pdfPŘÍLOHA č.12
Letiště Praha Ruzyně: Akustická studie - hluk ze silniční dopravy, paralelní RWY 06R/24L, EKOLA group , s.r.o., 2007
07000901-AS Letit BIS_TISK_FINAL 1 335 kB
eia_rwy_07/p12/text final/07000901-as letit bis_tisk_final.pdf

15_1_příloha_kartogramy 2 122 kB
eia_rwy_07/p12/p1/15_1_priloha_kartogramy.pdf15_2_příloha_protokoly-titul 64 kB
eia_rwy_07/p12/p2/15_2_priloha_protokoly-titul.pdf

Protokol 070648 VP 553 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070648 vp.pdf

Protokol 070649 VP 610 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070649 vp.pdf

Protokol 070650 VP 367 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070650 vp.pdf

Protokol 070651 VP 505 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070651 vp.pdf

Protokol 070652 VP 565 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070652 vp.pdf15_3 Titul 55 kB
eia_rwy_07/p12/p3/titul.pdf

15_3 Titul P3 86 kB
eia_rwy_07/p12/p3/titul p3.pdf15311-Jeneč-DEN-2006 566 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15311-jenec-den-2006.pdf

15312-Jeneč-NOC-2006 947 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15312-jenec-noc-2006.pdf

15313-Jeneč-DEN-2013 480 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15313-jenec-den-2013.pdf

15314-Jeneč-NOC-2013 424 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15314-jenec-noc-2013.pdf15321-Hostivice-DEN-2006 1 427 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15321-hostivice-den-2006.pdf

15322-Hostivice-NOC-2006 1 151 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15322-hostivice-noc-2006.pdf

15323-Hostivice-DEN-2013 1 173 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15323-hostivice-den-2013.pdff

15324-Hostivice-NOC-2013 855 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15324-hostivice-noc-2013.pdf153310-Na Padesátníku - NOC-2013-V4 122 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153310-na padesatniku - noc-2013-v4.pdf

153311-Na Padesátníku - DEN-2013-V5 122 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153311-na padesatniku - den-2013-v5.pdf

153312-Na Padesátníku - NOC-2013-V5 119 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153312-na padesatniku - noc-2013-v5.pdf

153313-Na Padesátníku - DEN-2013-V6 122 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153313-na padesatniku - den-2013-v6.pdf

153314-Na Padesátníku - NOC-2013-V6 119 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153314-na padesatniku - noc-2013-v6.pdf

15331-Na Padesátníku - DEN -2006 118 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15331-na padesatniku - den -2006.pdf

15332-Na Padesátníku - NOC -2006 115 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15332-na padesatniku - noc -2006.pdf

15333-Na Padesátníku - DEN-2013-V1 117 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15333-na padesatniku - den-2013-v1.pdf

15334-Na Padesátníku - NOC-2013-V1 114 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15334-na padesatniku - noc-2013-v1.pdf

15335-Na Padesátníku - DEN-2013-V2 117 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15335-na padesatniku - den-2013-v2.pdf

15336-Na Padesátníku - NOC-2013-V2 114 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15336-na padesatniku - noc-2013-v2.pdf

15337-Na Padesátníku - DEN-2013-V3 125 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15337-na padesatniku - den-2013-v3.pdf

15338-Na Padesátníku - NOC-2013-V3 147 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15338-na padesatniku - noc-2013-v3.pdf

15339-Na Padesátníku - DEN-2013-V4 125 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15339-na padesatniku - den-2013-v4.pdf153410-Přední Kopanina -NOC -2013-V4 221 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153410-predni kopanina -noc -2013-v4.pdf

153411-Přední Kopanina -DEN -2013-V5 271 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153411-predni kopanina -den -2013-v5.pdf

153412-Přední Kopanina -NOC -2013-V5 231 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153412-predni kopanina -noc -2013-v5.pdf

153413-Přední Kopanina -DEN -2013-V6 269 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153413-predni kopanina -den -2013-v6.pdf

153414-Přední Kopanina -NOC -2013-V6 227 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153414-predni kopanina -noc -2013-v6.pdf

15341-Přední Kopanina - DEN -2006 273 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15341-predni kopanina - den -2006.pdf

15342-Přední Kopanina - NOC -2006 265 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15342-predni kopanina - noc -2006.pdf

15343-Přední Kopanina - DEN -2013-V1 281 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15343-predni kopanina - den -2013-v1.pdf

15344-Přední Kopanina - NOC -2013-V1 280 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15343-predni kopanina - den -2013-v1.pdf

15345-Přední Kopanina - DEN -2013-V2 283 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15345-predni kopanina - den -2013-v2.pdf

15346-Přední Kopanina - NOC -2013-V2 280 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15346-predni kopanina - noc -2013-v2.pdf

15347-Přední Kopanina -DEN -2013-V3 265 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15347-predni kopanina -den -2013-v3.pdf

15348-Přední Kopanina -NOC -2013-V3 221 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15348-predni kopanina -noc -2013-v3.pdf

15349-Přední Kopanina -DEN -2013-V4 266 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15349-predni kopanina -den -2013-v4.pdf153510-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V4 1 089 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153510-liboc-na dedine noc 2013-v4.pdf

153511-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V5 834 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153511-liboc-na dedine den 2013-v5.pdf

153512-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V5 719 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153512-liboc-na dedine noc 2013-v5.pdf

153513-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V6 829 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153513-liboc-na dedine den 2013-v6.pdf

153514-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V6 734 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153514-liboc-na dedine noc 2013-v6.pdf

15351-Liboc-Na Dědině DEN-2006 1 573 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15351-liboc-na dedine den-2006.pdf

15352-Liboc-Na Dědině NOC-2006 1 210 kB
ww/eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15352-liboc-na dedine noc-2006.pdf

15353-Liboc-Na Dědině DEN-2013-V1 1 506 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15353-liboc-na dedine den-2013-v1.pdf

15354-Liboc-Na Dědině NOC-2013-V1 1 162 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15354-liboc-na dedine noc-2013-v1.pdf

15355-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V2 831 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15355-liboc-na dedine den 2013-v2.pdf

15356-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V2 719 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15356-liboc-na dedine noc 2013-v2.pdf

15357-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V3 831 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15357-liboc-na dedine den 2013-v3.pdf

15358-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V3 755 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15358-liboc-na dedine noc 2013-v3.pdf

15359-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V4 816 kB
a_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15359-liboc-na dedine den 2013-v4.pdf153610-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V4 292 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153610-tuch-knez noc-2013-v4.pdf

153611-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V5 350 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153611-tuch-knez den-2013-v5.pdf

153612-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V5 298 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153612-tuch-knez noc-2013-v5.pdf

153613-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V6 351 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153613-tuch-knez den-2013-v6.pdf

153614-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V6 299 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153614-tuch-knez noc-2013-v6.pdf

15361-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2006 351 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15361-tuch-knez den-2006.pdf

15362-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2006 303 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15362-tuch-knez noc-2006.pdf

15363-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013 334 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15363-tuch-knez_den-2013.pdf

15364-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V1 290 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15364-tuch-knez noc-2013-v1.pdf

15365-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V2 334 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15365-tuch-knez den-2013-v2.pdf

15366-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V2 290 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15366-tuch-knez noc-2013-v2.pdf

15367-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V3 337 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15367-tuch-knez den-2013-v3.pdf

15368-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V3 318 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15368-tuch-knez noc-2013-v3.pdf

15369-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V4 335 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15369-tuch-knez den-2013-v4.pdf15371 - Nebušice_DEN 2006 569 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15371 - nebusice_den 2006.pdf

15372 - Nebušice_NOC 2006 364 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15372 - nebusice_noc 2006.pdf

15373 - Nebušice_DEN 2013 529 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15373 - nebusice_den 2013.pdf

15374 - Nebušice_NOC 2013 358 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15374 - nebusice_noc 2013.pdf15381-Horoměřice-DEN - 2006 727 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15381-horomerice-den - 2006.pdf

15382-Horoměřice-NOC - 2006 481 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15382-horomerice-noc - 2006.pdf

15383-Horoměřice-DEN - 2013 755 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15383-horomerice-den - 2013.pdf

15384-Horoměřice-NOC - 2013 559 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15384-horomerice-noc - 2013.pdf15391_Suchdol_2006 1 155 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15391_suchdol_2006.pdf

15392_Suchdol NOC_2006 875 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15392_suchdol noc_2006.pdf

15393_Suchdol s obchvatem 2013 +tunel_NOC 1 296 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15393_suchdol s obchvatem 2013 +tunel_noc.pdf

15394_Suchdol s obchvatem 2013 +tunel_NOC 1 059 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15394_suchdol s obchvatem 2013 +tunel_noc.pdfP4 - LDVN titul 57 kB
eia_rwy_07/p12/p4/ldvn titul.pdf

15411-V0-LDVN-Jeneč - 2006 84 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15411-v0-ldvn-jeneč - 2006.pdf

15412-V2-V7-LDVN-Jeneč - 2013 78 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15412-v2-v7-ldvn-jeneč - 2013.pdf

15421-LDVN-Hostivice-2006 192 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15421-ldvn-hostivice-2006.pdf

15422_V2-V7-LDVN - Hostivice - 2013 192 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15422_v2-v7-ldvn - hostivice - 2013.pdf

15431-V0 - LDVN- Na Padesátníku - 2006 53 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15431-v0 - ldvn- na padesátníku - 2006.pdf

15432-V3 - LDVN - NA Padesátníku - 2013 61 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15432-v3 - ldvn - na padesátníku - 2013.pdf

15441-V0 - Přední Kopanina - LDVN-2006 77 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15441-v0 - přední kopanina - ldvn-2006.pdf

15442-V2 - Přední Kopanina - LDVN - 2013 78 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15442-v2 - přední kopanina - ldvn - 2013.pdf

15451-V0- LDVN - Liboc-Na Dědině -2006 265 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15451-v0- ldvn - liboc-na dedine -2006.pdf

15452-V1- LDVN - Liboc-Na Dědině -2013 253 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15452-v1- ldvn - liboc-na dedine -2013.pdf

15461-V0-Tuchoměřice-Kněževes-2006-LDVN 124 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15461-v0-tuch-knez-2006-ldvn.pdf

15462-V6-Tuchoměřice-Kněževes-2013-LDVN 124 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15462-v6-tuch-knez-2013-ldvn.pdf

15471-V0-LDVN-Nebušice - 2006 90 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15471-v0-ldvn-nebušice - 2006.pdf

15472-V1-V6-LDVN-Nebušice - 2013 79 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15472-v1-v6-ldvn-nebušice - 2013.pdf

15481-V0-LDVN - Horoměřice - 2006 111 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15481-v0-ldvn - horoměřice - 2006.pdf

15482-V1-V6-LDVN - Horoměřice - 2013 115 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15482-v1-v6-ldvn - horomerice - 2013.pdf

15491-V0-LDVN-Suchdol 2006 214 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15491-v0-ldvn-suchdol 2006.pdf

15492-V1-V6-LDVN-Suchdol 2013 258 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15492-v1-v6-ldvn-suchdol 2013.pdfPŘíLOHY č.13 - č.14
13) Studie hluku pro současný a výhledový letecký provoz na letišti Praha ruzyne s paralelní RWY 06R/24L, TECHSON Praha, zpráva T/Z -208107, 2007 1 851 kB
eia_rwy_07/p13/hluk letecký final_03_12_07.pdf

- příloha 1 931 kB
eia_rwy_07/p13/priloha1.pdf

- příloha 2 1 074 kB
eia_rwy_07/p13/priloha2.pdf

- příloha 3 907 kB
eia_rwy_07/p13/priloha3.pdf

- příloha 4 1 110 kB
eia_rwy_07/p13/priloha4.pdf

- příloha 5 912 kB
eia_rwy_07/p13/priloha5.pdf

- příloha 6 1 156 kB
eia_rwy_07/p13/priloha6.pdf

- příloha 7 1 108 kB
eia_rwy_07/p13/priloha7.pdf

- příloha 8 1 174 kB
eia_rwy_07/p13/priloha8.pdf

- příloha 9 1 491 kB
eia_rwy_07/p13/priloha9.pdf

- příloha B1 942 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab1.pdf

- příloha B2 926 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab2.pdf

- příloha B3 1 281 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab3.pdf

- příloha B4 1 287 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab4.pdf

- příloha B5 704 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab5.pdf

- příloha B6 726 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab6.pdf

- příloha B7 1 042 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab7.pdf

- příloha B8 969 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab8.pdfLKPR-EIA-LDVN_2006 1 005 kB
eia_rwy_07/p13/ldvn/lkpr-eia-ldvn_2006.pdf

LKPR-EIA-LDVN_2012bez 942 kB
eia_rwy_07/p13/ldvn/lkpr-eia-ldvn_2012bez.pdf

LKPR-EIA-LDVN_2012bis 941 kB
eia_rwy_07/p13/ldvn/lkpr-eia-ldvn_2012bis.pdf14) Hlukové zóny a návrh ochranného hlukového pásma letiště PRAHA RUZYNE pro výhledový letecky provoz s paralelní RWY 06R/24L, TECHSON Praha, zpráva T/Z-209/07, 2007 525 kB
eia_rwy_07/p14/korig 209_07 lkpr-návrh ohp_2020.pdf

- příloha A 1 081 kB
eia_rwy_07/p14/prilohaa.pdf

- příloha B 1 162 kB
eia_rwy_07/p14/prilohab.pdf

- příloha C 1 491 kB
eia_rwy_07/p14/prilohac.pdf

- příloha D 3 653 kB
eia_rwy_07/p14/prilohad.pdfPŘíLOHA č.15
Posouzeni vlivů na veřejné zdraví:
- Posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví 922 kB
eia_rwy_07/p15/hluk/p15-hluk.pdf

- Zhodnoceni vlivu vybraných škodlivin, produkovaných posuzovaným záměrem, na zdraví obyvatelstva 337 kB
eia_rwy_07/p15/ovzduší/hra-ruzyne-final.pdfPŘILOHA č.16
Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha ruzyne, Závěr zjišťovacího řízení ze dne 02.11.2005 pod č.j. 300188/710/05 a 790 kB
eia_rwy_07/p16/bis 2007 závěry zř eia_final.pdf

vypořádání připomínek zpracovatelským týmem dokumentace 837 kB
eia_rwy_07/p16/mzp090__zjistovaci.pdf
 
Úvod   | Aktuality   | Přehled tisku   |
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB