HledatMapa stránek
Na serveru občanské iniciativy NeRWY je registrováno: 118 uživatelů.
Uživatel:
Heslo:
Úvodní stránka Úvod  
Aktuality Aktuality  
Přehled tisku Přehled tisku  

Stanovisko MŽP 2009 Stanovisko MŽP 2009  
Posudek EIA 2009 Posudek EIA 2009  
Připomínky k posudku Připomínky k posudku  

Dokumentace EIA 2009 Dokumentace EIA 2009  
Připomínky  EIA 2009 Připomínky EIA 2009  
Vzory podání EIA 2009 Vzory podání EIA 2009  
Vyjádření EIA 2009 Vyjádření EIA 2009  

Dokumentace EIA 2007 Dokumentace EIA 2007  
Připomínky  EIA 2007 Připomínky EIA 2007  
Vzory podání EIA 2007 Vzory podání EIA 2007  
Vyjádření EIA 2007 Vyjádření EIA 2007  

Další dokumenty Další dokumenty  
Propagace  Propagace   
Diskusní fórum Fórum  
Kontakt Kontakt  
Registrace Registrace  


Posudek o vlivu záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí (EIA) 2009

Posudek o vlivu záměru RWY06R24L na životní prostředí EIA)
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18.5.2011 posudek o vlivu záměru "Paralelní RWY 06R24L, letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí (EIA).
Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.

Připomínky je třeba doručit do 24.6. 2011 na adresu:
Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10 -Vršovice


Celý posudek včetně příloh je dostupný na webu Ministerstva životního prostředí pod kódem záměru MZP090
nebo ke stažení zde:

*********************************************************************************************************
Veřejné projednání záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“

Místo: Výstaviště Praha – Letňany, hala č. 2 (vstup halou č. 1)
Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Datum: středa 29. 6. 2011
Čas: 14:00 hod
(vstup umožněn již od 13:00 hod)

Z důvodu bezpečnosti všech účastníků veřejného projednání není povoleno vnášet
nebezpečné předměty, alkohol či další předměty, které by mohly narušit průběh veřejného
projednání. Za účelem zajištění výše uvedeného budou před vstupem prováděny bezpečnostní
kontroly. V celém prostoru pro konání veřejného projednání budou zajištěna i další
bezpečnostní opatření.
Na veřejném projednání mohou být ve smyslu zákona projednány pouze vlivy
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, nikoliv např. majetkové či politické
aspekty, které nesouvisejí s vlivy záměru na životní prostředí. Veřejné projednání řídí
výhradně zástupci Ministerstva životního prostředí v souladu s ustanovením § 4
odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti
a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí,
s tím, že tento řídící orgán uděluje slovo vystupujícím.

Na veřejném projednání mohou zúčastnění vznést své připomínky buď formou
vystoupení, nebo písemně přímým předáním zástupcům Ministerstva životního prostředí.
Veškeré připomínky budou podkladem pro vydání stanoviska EIA Ministerstvem životního
prostředí.
Pro informaci uvádíme program veřejného projednání:
· Zahájení veřejného projednání;
· Představení účastníků, časová rekapitulace procesu EIA;
· Představení záměru oznamovatelem;
· Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí zpracovatelem dokumentace;
· Závěry zpracovatele oponentního posudku;
· Stručné vyjádření přítomných zástupců dotčených územních samosprávních celků;
· Stručné vyjádření přítomných zástupců dotčených správních úřadů;
· Diskuse - dotazy a připomínky veřejnosti, občanských sdružení a iniciativ - zástupci
jednotlivých stran budou v diskusi obratem odpovídat.

Místo konání veřejného projednání je výhodné pro ty z vás, kteří by na jednání dojeli letadlem či vrtulníkem, přistávací plocha letňanského mezinárodního letiště je hned vedle, jen dejte pozor na sysla.

Oznámení o místě konání veřejného projednání:
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP090&file=inf1VPDOC


 
Úvod   | Aktuality   | Přehled tisku   |
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB