HledatMapa stránek
Na serveru občanské iniciativy NeRWY je registrováno: 118 uživatelů.
Uživatel:
Heslo:
Úvodní stránka Úvod  
Aktuality Aktuality  
Přehled tisku Přehled tisku  

Stanovisko MŽP 2009 Stanovisko MŽP 2009  
Posudek EIA 2009 Posudek EIA 2009  
Připomínky k posudku Připomínky k posudku  

Dokumentace EIA 2009 Dokumentace EIA 2009  
Připomínky EIA 2009 Připomínky EIA 2009  
Vzory podání EIA 2009 Vzory podání EIA 2009  
Vyjádření EIA 2009 Vyjádření EIA 2009  

Dokumentace EIA 2007 Dokumentace EIA 2007  
Připomínky EIA 2007 Připomínky EIA 2007  
Vzory podání EIA 2007 Vzory podání EIA 2007  
Vyjádření EIA 2007 Vyjádření EIA 2007  

Další dokumenty Další dokumenty  
Propagace  Propagace   
Diskusní fórum Fórum  
Kontakt Kontakt  
Registrace Registrace  


Občanská iniciativa NeRWY

Výstavba nové paralelní dráhy RWY 06R/24L je připravována především za účelem zvýšení kapacity letiště na úkor životního prostředí a na úkor nakládání s majetkem v místech s nadlimitním hlukem.
Vybudované terminály a nový dráhový systém by umožnil téměř 100% nárůst počtu cestujících, letadel a přepraveného zboží - tzv. cargo.

Investorem výstavby paralelní dráhy má být Letiště Praha, a.s., web: www.prg.aero

*************************************************************************************
Městský soud zamítl žalobu na paralelní dráhu ruzyňského letiště

Žaloba pěti městských částí, čtyř ústavů Akademie věd ČR a dvou osob na aktualizaci ZÚR Prahy, která napadala rozšíření letiště Ruzyně o paralelní dráhu a vymezení oblasti zasažené nadlimitním hlukem, byla 12. února 2016 zamítnuta Městským soudem. Zamítnutí žaloby odůvodnila soudkyně JUDr. Ivanka Havlíková politickou vůlí zastupitelů hl.m. Prahy a vlády rozšířit letiště v Ruzyni o paralelní dráhu, která převyšuje případné "drobné" nedostaky v procesu přijímání AZÚR. V případě realizace záměru by došlo k výraznému rozšířenéí oblasti zasažené nadlimitním hlukem. Písemné vyjádření rozsudku soud nyní připravuje.

*************************************************************************************
1. aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR)
Dne 11. září 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Aktualizace č. 1 je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

Akzualizací ZÚR byly do tohoto krajského územního plánu vráceny:

 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Ruzyně – Březiněves, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010;

 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Březiněves–Horní Počernice a Běchovice – D1, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 2011;

 • vymezení mezinárodního letiště Ruzyně a oblasti zasažené provozem letiště SL/1 včetně rozšíření o parlelní dráhu RWY06R24L, které bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. února 2011.


 • *************************************************************************************


  Zrušení vymezení paralelní dráhy ruzyňského letiště v ZÚR Středočeského kraje

  Nejvyšší správní soud potvrdil 17. dubna 2014 zrušení vymezení paralelní dráhy ruzyňského letiště v ZÚR Středočeského kraje, které 12. června 2013 provedl Krajský soud v Praze na základě žaloby středočeských občanů bydlících v okolí letiště.

  Hlavní důvody zrušení vymezení oblasti paralelní dráhy v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje byly nesplnění úkolu dle PÚR a rozpor vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí s právními předpisy, kde nebyly řádně posouzeny kumulativní a synergické vlivy a nebylo řádně provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví .


   
  Úvod   | Aktuality   | Přehled tisku   |
  Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB