HledatMapa stránek
Na serveru občanské iniciativy NeRWY je registrováno: 118 uživatelů.
Uživatel:
Heslo:
Úvodní stránka Úvod  
Aktuality Aktuality  
Přehled tisku Přehled tisku  

Stanovisko MŽP 2009 Stanovisko MŽP 2009  
Posudek EIA 2009 Posudek EIA 2009  
Připomínky k posudku Připomínky k posudku  

Dokumentace EIA 2009 Dokumentace EIA 2009  
Připomínky  EIA 2009 Připomínky EIA 2009  
Vzory podání EIA 2009 Vzory podání EIA 2009  
Vyjádření EIA 2009 Vyjádření EIA 2009  

Dokumentace EIA 2007 Dokumentace EIA 2007  
Připomínky  EIA 2007 Připomínky EIA 2007  
Vzory podání EIA 2007 Vzory podání EIA 2007  
Vyjádření EIA 2007 Vyjádření EIA 2007  

Další dokumenty Další dokumenty  
Propagace  Propagace   
Diskusní fórum Fórum  
Kontakt Kontakt  
Registrace Registrace  


Řadit dle: Upřesnit:  HledejZrušit

Hlavní stránka

B38 ? Chybí určení půdního typu včetně popisu půdního profilu.

Přestože v textu kapitoly C.2.3 jsou na stranách 97 a 98 uvedeny půdní a půdně interpretační mapy, žádný ze vzorků dokládaných chemickými analýzami není charakterizován určením půdního typu včetně popisu půdního profilu.
Na straně 101 je v souvislosti s kontrolními odběry vzorků zemin a půd uvedeno: "Záznam o odběru vzorku půd jakož i protokoly o provedených analýzách jsou doloženy v příloze č.7 předkládané dokumentace". Zmíněná příloha s názvem Odběrová místa vzorků zemin a půd, Záznam o odběru vzorku, Protokoly o analýzách však obsahuje informace o vzorcích striktně označených jen jako zeminy, o půdách, resp. jednotlivých půdních typech, zde není zmínka.
V celé kapitole C.2.3. a ve zmíněných dostupných odkazech není u odebraných vzorků uveden půdní typ, zařazení půdní mapy v textu dokumentace tento údaj nenahrazuje vzhledem k variabilitě půdního pokryvu, kterou nelze v mapách zachytit. Chybí tudíž i údaj, z jakých půdních horizontů byly příslušné vzorky odebrány. Nejsou uvedeny ani hloubky, ze kterých byly vzorky odebrány. Bez určení půdních typů a horizontů nelze jednoznačně interpretovat získané výsledky (např. ve vztahu k sorpčním charakteristikám, obsahu organické hmoty, obsahu jílových částic, propustnosti atd.).
Přestože je porovnání výsledků analýz s Metodickým pokynem MŽP České republiky - Kritéria znečištění zemin a podzemní vody diskutováno, absence zmíněných skutečností znemožňuje reprodukovatelnost odběrů a chemických analýz, jejich možné porovnávání a je závažným nedostatkem v dokumentaci odebraných a následně analyzovaných vzorků.


2008-01-26
přečteno 2911x

[Zpět]

 
Úvod   | Aktuality   | Přehled tisku   |
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB